Feld.jpeg
Feld.jpeg

Gemeinde Hespe

Bauleitplanung Gemeinde Hespe

 

B-Plan Nr. 10 A "An der Landstraße" - Satzungsbeschluss

Begründung 

5. Innenbereichssatzung Dorfstraße

Begründung

Planzeichnung

Anschreiben

Bekanntmachung

Innenbereichssatzung

 

1. Änderung der 4. Innenbereichssatzung - Satzungsbeschluss:

Begründung

Ausschnitt

 

Bekanntmachung 2. Offenlegung

Satzung 1. Änderung

Begründung

Planzeichnung

Abwägung Innenbereichssatzung

Naturschutzfachlicher Beitrag

1. Änderung der 4. Innenbereichssatzung

Begründung 1. Änderung

Bekanntmachung 2. Offenlegung

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 A "An der Landesstraße" 

Bebauungsplan

Begründung

Bekanntmachung

 

4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 19 "Wilharmsring"

Bebauungsplan

Begründung

Bekanntmachung